Direcția Centrală de Statistică, Breviarul Statistic al Republicii Socialiste România, 1968

Direcția Centrală de Statistică, Breviarul Statistic al Republicii Socialiste România, 1968