Direcția Centrală de Statistică, Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1986

Anuarul statistic al Republicii Socialiste România, 1986