Direcția Centrală de Statistică, Anuarul statistic al Republicii Socialiste România 1985.

 

Anuarul statistic al Republicii Socialiste România 1985.