Deletant Dennis, România sub regimul comunist, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997