Decretul Consiliului de Stat cu privire la repartizarea în producție

a absolvenților instituțiilor de învățământ superior de la învățământul de zi, 1975.