Davicu Savel, Dinamica satului românesc contemporan, Editura Junimea, București,1972, 326 pp.