Dahrendorf Ralf, După 1989, Morală, revoluţie şi societate civilă, Editura Humanitas, Bucureşti, 2001