Curs de socialism științific, Ed. Politică, București, 1975.