Culegere de teze pentru toate formele și cursurile învățământului politico – ideologic,

Ed. Politică, București, 1982.