Cristian Vasile, Istoriografie generală, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1979.