Crețoiu G., Zahiu I., Principiile politicii economice a Partidului Comunist Român, Ed. Politică, București, 1974.