Corneanu Constantin,

Victorie însângerată Decembrie 1989, premisele, izbucnirea și desfășurarea Revoluției Române din Decvembrie 1989,

Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014