Congresul al XIII-lea al Partidului Comunist Român, 19-22 noiembrie 1984, Ed. Politică, București, 1985.