Congresul al XI al Partidului Comunist Român, 25-28 noiembrie 1974, Ed. Politică, București, 1975