Congresul al IX lea al Uniunii Tineretului Comunist din Republica Socialista Romania,

18-22 februarie 1971, Ed. Politica, Bucuresti, 1971