Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

Cu privire la cea de-a 60-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie,

Ed. Agenției de presă Novosti, Moscova, 1977, 38 pp.