Nicolae Merişanu, Dan Taloş,  editori, Antologia ruşinii după Virgil Ierunca, Ed.Humanitas, Bucureşti, 2009

Antologia rusinii

Antologia rusinii