Gheorghe Cocea, Decembrie 1989. Relatări nemistificate, Editura Timpul, Iaşi, 2007

Decembrie 1989

Decembrie 1989