Cocea Gheorghe, Decembrie 1989. Relatări nemistificate, Editura Timpul, Iași