Cesereanu Ruxandra, Decembrie ’89. Deconstrucția unei revoluții, Editura Polirom, Iași, 2009