Cernea Mihail, Petre Constantin (coordonatori), Socialismul și progresul. Probleme teoretice ale desăvîrșirii construcției socialismului, Editura Academiei R.S.R., București, 1967, 202 pp.

Socialismul și progresul