Ceausescu Nicolae, Raport la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Roman, 19 noiembrie 1984,

Ed. Politica, Bucure;ti, 1984.

Raport la cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Roman