Consultații și tematici orientative – PCR

 Consultații și tematici orientative pentru studierea documentelor Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român în cadrul învățământului politico-ideologic, Editura Politică, 1980, 237 pp.                  ...