Cantor L.M., Amortizarea și reparațiile în industria URSS,

Ed. de Stat pentru Literatură Știinșifică, București, 1952.

 

Amortizarea și reparațiile în industria URSS