Lavinia Betea, coordonator, Cristina Diac, Florin-Răzvan Mihai, Ilarion Ţiu, 21 august 1968 – Apoteoza lui Ceauşescu, Editura Polirom, Iaşi, 2009

21 august 1968..

21 august 1968..


Lavinia Betea, Alexandru Bârlădeanu despre Dej, Ceauşescu şi Iliescu. Convorbiri,  Editura Evenimentul Românesc, Bucureşti, 1997

Alexandru Barladeanu...

Alexandru Barladeanu…


 

Lavinia Betea, Mentalităţi şi remanenţe cumonsite, Ed.Nemira, Bucureşti, 2005

Mentalitati si remanente comuniste

Mentalitati si remanente comuniste


 

Lavinia Betea, Psihologie politică, Individ, lider, mulţime în regimul comunist, Ed.Polirom, Iaşi, 2001

Pshihologie politica-Individ, lider, multime in ragimul comunist

Pshihologie politica-Individ, lider, multime in ragimul comunist