Băcescu Angela, Din nou în calea năvălirilor barbare, Editura Zalmoxis, Cluj-Napoca, 1994