Anton Mioara, Ceaușescu și poporul. Scrisori către iubitul conducător, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2016