Dumitru Almaş, Popasuri la vetrele româneşti, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008

 

 Popasuri..

Popasuri..