Almanahul Sportul 1980, Combinatul poligrafic „Casa Scînteii”, București

I Stalin

Almanahul sportul