Academia de Științe a U.R.S.S., Manual de economie politică

Ed. de Stat pentru Literatură Politică, București, 1955, 706 pp.